Konceptritning av nya anläggningen gjord av Team Henning Larsen Architechts

Ny anläggning för kryogen heliumkylning till ESS i Lund

Linde Kryotechnik AG har fått  i uppdrag att leverera en anläggning för kryogen heliumkylning till det tvärvetenskapliga forskningscentrat European Spallation Source (ESS) i Lund. Utrustningen kommer att levereras under sommaren 2017 och efterföljande installation och uppstart av anläggningen kommer att pågå fram till sommaren 2018. ESS forskning baseras på världens mest kraftfulla neutronkälla där forskning sker inom områden som biovetenskap, energi, miljöteknik, kulturarv och grundläggande fysik. En viktig del av ESS består av en accelerator, där den supraledande delen av acceleratorn är cirka 300 meter lång och innehåller upp till 58 kryomoduler som drivs med hjälp av suprahelium. Den kryogena kylanläggning kommer att ge kylning till kryomoduler och det kryogena distributionssystemet.

Den kompakta utformningen av kryoanläggningen består av tre gaskompressorer som arbetar vid omgivningstemperatur och en Coldbox med expansionsturbiner från Linde Kryotechnik AG och kallkompressorer. För att stödja ESS mål om en hållbar forskningsanläggning, är den kryogena anläggningen optimerad för lägsta strömförbrukning och har värmeåtervinning för fjärrvärmenätet.