AGA började utveckla kuvös och syrgasterapi 1939.

AGA utvecklar medicinska gaser och medicinteknik

AGA:s inriktning på  komprimerade gaser gjorde att man fick en hel del erfareneheter och specialkunskaper. Den kunskapen ledden till att AGA under 20-talet började utveckla gaser och applikationer för sjukvården.

Utveckling av narkosutrustning
Inom olika medicinska behandlingsformer började på 1920-talet syrgas att användas och ny apparatur för narkos utvecklades.  Lustgasen, som använts som bedövningsmedel på 1800-talet kom nu åter i bruk. 1930 började lustgas importeras till Sverige.  Med apparater för lustgasnarkos enligt svenska läkares idéer startade utveckling av medicinsk teknik vid AGA. 1936  påbörjade AGA tillverkning av lustgas och karbogen (syrgas med % koldioxid).

Klippventil vid bröstoperationer
Spiropulsatorn som lanserades  1934, var en kombinerad narkosapparat och respirator. Den sövde först patienten och tog sedan över  ventilationen av lungorna. Idén till denna apparat kom ca 1930 från docent Paul Frenckner som kommit att tänka på att AGA:s klippventil kunde användas för övertrycksnarkos för bröstoperationer.

Kuvös och syrgasterapi
1938 kom Sedatorn. Det var en enkel lustgasnarkosapparat som började användas vid smärtlindring vid förlossningar.  Utvecklingen av kuvös och syrgasterapi startade 1939. Några år senare konstruerades AGA:s första andningsapparater för dykare, brandmän och flygare.

Text: Cecilia Rudengren
Foto: AGA