AGA nysatsar nära polcirkeln tillsammans med sydeuropeisk ståljätte

Blott ca 6 mil söder om polcirkeln, i norska Mo i Rana, ligger produktionsanläggningen för nordens ledande producent av stålarmeringsprodukter – Celsa Armeringsstål AS.  I direkt anslutning byggde AGA tillsammans med systerbolaget Linde Engineering en helt ny anläggning för framställning av gasformigt oxygen (GOX) och kväve (GAN).

Valet att etablera sig i den arktiska regionen var ett strategiskt beslut i fullbordandet av planen för att utveckla Celsa Group till den ledande leverantören av stålarmeringsprodukter i Europa.

Stålproduktionen i Mo i Rana inleddes redan 1946, genom det statligt ägda Norsk Jernverk AS, och stålverket i Mo i Rana är idag världens nordligaste produktionsanläggning för armeringsstål.

Olika omständigheter och kulturer
Även om regionerna skiljer sig vitt från varandra så upplever man inom Celsa Group inte att det är några större skillnader mellan att vara stålproducent i Sydeuropa och invid polcirkeln.

”Alla regioner har sina unika karaktärsdrag, men allt som allt är stålindustrin global och stålproduktion samt affärsstrategierna för detta ter sig därför stort sett lika världen över”, förklarar Carles Rovira, Managing Director på Celsa Nordic, men tillägger att det av klimatmässiga skäl naturligtvis råder vissa skillnader mellan produktionen vid anläggningen i Mo i Rana och andra fabriker i Celsa Groups ägo.

”Det finns exempelvis ett antal produktionsstandarder relaterade till snö och is som inte används vid andra stålverk, men som vi på Celsa Armeringsstål behöver tillämpa för att öka säkerheten och effektiviteten i tillverkningsprocessen under vinterperioden”, berättar Carles Rovira.

”Det kan exempelvis handla om att anpassa vilken sorts stålskrot som används i omsmältningsprocessen efter väderförhållanden”, förklarar Kjell Arne Føinum, projektingenjör på stålverket vid Celsa Armeringsstål.

”Det finns även vissa kulturella skillnader mellan spanska och norska företag, men jag tror personligen att det är en tillgång för Celsa Nordic teamet eftersom vi lyckas kombinera styrkorna i båda företagskulturerna”, säger Carles Rovira.

Effektiv logistik
Mo i Ranas avlägsna belägenhet utgör enligt Kjell Arne Føinum och Carles Rovira inte något problem för in- och utflödet av råmaterial och färdiga produkter till och från Celsa Armeringsståls anläggning.

”Tillsammans med våra leverantörer och kunder har vi med stöd från våra transportpartners utvecklat ett effektivt logistiksystem som möjliggör för Celsa Armeringsstål att frakta stålskrot till produktionsanläggningen i Mo i Rana samt leverera produkter till våra huvudkunder i Norge, Sverige, Danmark och Finland”, förklarar Carles Rovira.

”Att vi är belägna i en industripark möjliggör för oss att ha en bra infrastrukturlösning som förbinder våra anläggningar med hamnen i Mo i Rana, vilket gör logistiken mer effektiv. En del av det godset fraktar vi även med tåg och lastbil”, berättar Kjell Arne Føinum.

Stark partner i Norden
Framställningen av GOX och GAN vid AGA:s nya gasanläggning kommer att ske genom en 40 meter hög luftseparationsenhet (Air Separation Unit – ASU). Celsa Armeringsstål konsumerar stora mängder GOX under omsmältningen av järnskrot till nya stålarmeringsprodukter, och har skrivit ett 15 års kontrakt med AGA om leverans från den nya anläggningen.

”ASU:n är direktansluten till Celsa Armeringsståls produktionsanläggning, och vi på Celsa Armeringsstål att återanvänder gamla produktionshallar tidigare använda av Norske Jernverk, som vi köpte av Ruukki Profiler när det lades ned, för den processutrustning som behöver installeras inomhus”, säger Kjell Arne Føinum.

”Celsa Armeringsstål valde AGA då vi sökte en gasleverantör som inte bara kunde uppfylla våra tekniska specifikationer och framtida behov, men även hade en stark närvaro i Norden. Vi upplevde som viktigt för att vår nya leverantör skulle kunna garantera både en trygg gasförsörjning och ett bra samarbete med våra team”, säger Carles Rovira.

 

Text: Emmelie Odberg Rosengren
Foto: Celsa, Philip Olsen/Air Photo