Överlämning av intyg för urpsrungsmärkt vätgas hos Sandvik.

AGA levererar ursprungsmärkt vätgas till Sandvik

Sandvik har låtit ursprungsmärka produktionselen för hela sin vätgasförbrukning i Sverige under 2014-2016.

Sandvik har som första AGA-kund låtit ursprungsmärka produktionselen för sin vätgasförbrukning i Sverige. Det hela startade med ett pilotprojekt med vätgasdrivna bilar och en gaffeltruck samt en tankstation som hyrdes från AGA. I projektet ville Sandvik säkerställa att vätgasen var producerad på ett miljömässigt hållbart sätt. Därför tog man kontakt med AGA för att ursprungssäkra produktionselen. En kort tid senare tog Sandvik återigen kontakt med AGA då man beslutat sig för att ursprungsmärka all vätgas som ska förbrukas i Sverige 2014-2016.

”För oss har det främst handlat om göra ett aktivt miljöval och det är i sammanhanget ganska små pengar vi har lagt ut för att garantera att AGA använder ursprungsmärkt förnybar energi vid produktionen av vår vätgas”, berättar Lars S Andersson, Energy Supply Manager på Sandvik.

Sandviks årliga förbrukning av vätgas kräver 11 GWh elförbrukning i AGAs produktion. Det motsvarar elförbrukning av 5500 lägenheter. ”Med den här affären ser vi att det finns en vilja hos våra kunder att bli mer miljömässigt hållbara. Det är något vi hoppas kunna hjälpa fler kunder med”, säger Stefan Peterson, marknadsdirektör Sverige, AGA Gas AB.