SSY har byggt världens första båt i superduplexstål

AGA hjälper SSY ro revolutionerande båtbygge i hamn

Gävleföretaget Swedish Steel Yachts AB, SSY, är i färd med att utveckla världens första motorbåt i superduplexstål. Den nya båten kommer att kunna ligga i vattnet året om, är underhållsfri, tålig, och mycket lätt, vilket ger låg bränsleförbrukning.  AGA är en av de samarbetspartners som möjliggör framtagandet av den nya, miljövänliga båten. Den första banbrytande prototypen sjösattes under sommaren.

Resan började när Håkan Rosén hörde talas om ett nytt slags rostfritt stål med hög hållfasthet, ett s.k. superduplexstål bestående av en väl avvägd blandning av ferrit och austenit, enkelt beskrivet en blandning av rostfritt och svart stål. Håkan såg möjligheterna med materialet och började omgående fundera på hur stålets egenskaper bäst skulle kunna användas för att konstruera en ny typ av lättare stålbåt där bottenfärg inte behövdes. Det visade sig dock vara problematiskt att få skrovet formstabilt och samtidigt skapa en lätt konstruktion.

Inspirationen till lösningen kom från vikingarna
”Vikingarnas båtar var väldigt lätta. De var konstruerade så att de tog upp energi från kraften i vågorna. Båtarna var inte statiskt hårda vilket gjorde att de kunde fånga upp de dynamiska krafterna.”, berättar Håkan Rosén.

Lösningen blev en unik konstruktion som Håkan idag har världspatent på. Tack vare de längsgående förstärkningarna tas den energi upp som annars skulle deformera plåten i ytterskrovet.

”Konstruktionen gör att vi kan använda plåt som bara är 1,5 mm tjock. Skrovet har samtidigt en fjädring på upp till 10 mm utan att plåten bucklas. Det ger ett skrov som kan ta emot en hel del törnar utan att det blir bestående bucklor.” fortsätter Håkan.

Samarbete med AGA viktigt steg på vägen
Materialvalet ställde även krav på nytänkande vad gäller svetsningen av konstruktionen och SSY saknade den nödvändiga kompetensen för att hitta rätt i valet av svetsprocesser. Representanter från AGA tog då kontakt med Håkan Rosén för att diskutera möjliga lösningar på problemet. För att behålla materialets egenskaper och skapa hållbara svetsar i den tunna plåten, var det viktigt att använda rätt svetsteknik.

”Vi rekommenderade manuell TIG-svetsning eftersom TIG-metoden tenderar att ge mer kvalitativa svetsförband jämfört med MIG/MAG-svetsning. I detta fall var kvalitén särskilt viktig för att säkerställa båtens hållfasthet. Dessutom kräver metoden lite efterarbete eftersom som svetsen blir snygg och ren, vilket är bra då samtliga svetsar är synliga på utsidan av båten som inte ska målas.”, berättar Bo Williamsson, Application Manager, AGA Gas AB, som hjälpte SSY.

AGA bistod även SSY med råd om vilka skyddsgaser som skulle användas vid svetsningen för bästa möjliga resultat. AGA rekommenderade MISON® Ar och MISON® N2. Båda gaserna reducerar effektivt ozonet som uppkommer vid svetsningen samtidigt som svetskvalitet och produktivitet optimeras. MISON® N2 är dessutom designad för att användas vid svetsning av duplexa material. SSY:s dialog med AGA fortgår i takt med utvecklingen av den nya båten. Bland annat agerar AGA bollplank för att hjälpa SSY att eventuellt övergå till lasersvetsning för att kunna öka produktiviteten vid serieproduktion.

”Utan AGA hade båten aldrig blivit verklighet. Tidigast nästa sommar kommer båten att finnas redo för försäljning. Men intresset från kustbevakningen och sjöräddningen men även privatpersoner, är redan stort.” berättar Håkan Rosén.

Text: Veronica Haglund
Foto: SSY