Svenska Radio AB började sända program 1922

AGA – en pionjär inom radio och TV

Som pionjär inom radioteknik såg Gustaf Dalén möjligheterna inom området och redan 1915 experimenterade han med radiosändningar från flygplan. Året därpå utvecklade Dalén experimentet genom att försöka få kontakt mellan flygplan och markstation via sändare.

Radiosatsning
Bolaget Svenska Radio AB (SRA) grundades 1919 när AGA, Asea och LM Ericsson började arbeta tillsammans för att utveckla radiotekniken. 1922 började de första programmen sändas. I och med att fenomenet radio började växa och bli populärt i Sverige återupptog AGA 1924 sin egen radioavdelning och började bland annat tillverka kristallmottagare. Europas första radio med inbyggd högtalare presenterades på mark­naden 1927 av AGA och efter ett år av fram­gång köpte AGA radioföretaget Baltic Radio AB. För att skapa en större radioavdelning slogs det ihop med AGAs egen radioavdelning och fick namnet AGA­-Baltic AB. Tillverkningen förlades på Lidingö i Stockholm och radioapparaterna blev en viktig exportvara för Sverige.

Mobilens föregångare
Föregångaren till mobiltelefonen föddes under tidigt 1940-­tal, radiosystemet kallades för polis ­eller taxiradio och hade en räckvidd på 30 till 60 kilometer. De första som använde det mo­derna systemet var polisen i Göteborg och fer följde snabbt efter. Fram till 1974 fortsatte AGA att utveckla radiosystemet för att sedan sälja verksamheten till Sonab.

Historisk tv
Ett historiskt ögonblick för AGA var 1948 på Tekniska Högskolan i Stockholm då de allra första testsändningarna för svensk televi­sion gjordes. AGA var också ett av de första europeiska företagen som började tillverka färg­-TV-apparater och 1952 introducerades en TV-apparat som innehöll ett färg­-TV-system. Tidigt 1970­-tal försvann AGA:s namn från alla radio­- och TV­-apparater när verksamheten såldes till Philips.

Text: Ina Zackari-Näär
Foto: AGA