Acetylensönderfall  Vad är det? Och hur hanterar man det?

Acetylen är en mångsidig gas med ett flertal olika användningsområden. I blandning med oxygen används den vid svetsning, skärning, lödning, olika värmningsapplikationer mm. Faktum är att acetylen är den enda bränngas som går att använda både för svetsning och skärning.Trots gasens uppenbara fördelar finns det några saker att tänka på vid användning och hantering av produkten. Acetylensönderfall  är ett begrepp som många har hört talas om men få har upplevt.

Vad händer
Vid sönderfallet sönderdelas acetylen under energiutveckling, d v s tryck och temperatur stiger i flaskan med risk för explosion som slutresultat. Acetylen kan inte komprimeras på samma sätt som luftgaser, t ex argon eftersom gasen lätt blir instabil och sönderfaller under temperatur- och tryckstegring. Acetylenflaskan innehåller därför en porös och absorberande massa samt aceton som löser stora mängder acetylen. Den porösa massan begränsar tillgänglig volym för ett sönderfall vilket elimine-rar sönderfallsrisken vid normal hantering.

Olika orsaker
Ett sönderfall kan starta på flera olika sätt. Om flaskan utsätts för stötar eller slag kan hålrum skapas i massan vilket skapar förutsättningar för sönderfall. Behandla därför acetylenflaskan med viss försiktighet. Om flaskan utsätts för värme, t ex vid en brand ökar också risken för sönderfall.  Se till att placeringen av acetylenflaskor,  t.ex på svetskärror är tydligt utmärkt och  att flaskorna är lätta att evakuera vid  eventuell brand. En annan källa till värmeutveckling är genomgående bakslag och bakeld i brännare och slangar vid svets och skärapplikationer. Använd alltid backventiler på brännaren samt bakslagsspärr på acetylenregulatorn. Det rekommenderas starkt att också använda bakslagsspärr på oxygenregulatorn. En annan möjlig orsak till sönderfall är feldimensionerade rörledningssystem för acetylen. Det är här extremt viktigt att följa gällande dimensioneringsregler. För stor rörledningsdiameter i kombination med för högt acetylentryck leder lätt till sönderfall. Med ett korrekt utfört system elimineras dock risken radikalt.

Tolka tecknen
Hur vet jag om ett sönderfall startat i flaskan? Ett enkelt sätt är att om möjligt känna med handen på flaskan. Ett tecken på sönderfall är att du kan känna en tydligt värmeutveckling i flaskan. Om sönderfall är konstaterat skall gällande säkerhetsrutiner följas med vattenkylning av flaskan, evakuering av lokalen, tillkallande av räddningstjänsten etc. Broschyr-material för hantering av gasflaskor vid bränder finns tillgängliga hos din gasleverantör.

Text: Bo Williamsson
Foto: AGA