Acetylenbilen – en snabbstartad bensinersättare

Sedan 2004 har AGA jobbat med biogas som bränsle till framför allt fordonstrafiken i Stockholm. Men gasbilar är egentligen inget nytt. Redan vid andra världskrigets utbrott utvecklades ett system för acetylenbilar.

År 1914, vid första världskrigets utbrott, utvecklades ett system förstarthjälp med acetylen för spritdrivna bilar, och motorcyklar. Under andra världskriget tog man även fram ett system för acetylen-drift av bensindrivna bilar.Under andra världskriget uppstod bensinbrist vilket gjorde att frågan om ersättningsmedel uppstod.

AGA som redan då var ett uppfinningsrikt företag tillverkade därför gasackumulatorer samt utrustning för konvertering från bensin till acetylendrift vid fabriken på Lidingö utanför Stockholm. Ackumulatorerna var naturligtvis dyra och mycket tunga, men även gasen var dyr vilket gjorde att driftkost-naden blev relativt hög. Detta medförde att systemet tillverkades och såldes i begränsad omfattning.

Fördelen med acetylendriven bil var att det gick snabbt att starta den. Andra bilar vid den här tiden krävde att man vedeldade igång dem vilket gjorde att starten fick planeras i tid. Gasackumulatorn innehöll komprimerad acetylen, löst i aceton, vilken är uppsugen i en porös massa. På det sättet avlägsnades explosionsfaran och stora gasmängder kunde rymmas i relativt små behållare.

Acetylen användes annars vid den här tiden i stor skala för belysning av lok och järnvägsvagnar bilar och motorbåtar, samt naturligtvis fyrar och signaler.

Text: Ina Zackarias-Näär
Foto: AGA