Acetylen

Acetylen (C2H2) är ett omättat kolväte och produceras vanligtvis vid en reaktion mellan kalciumkarbid och vatten. Det är en läattantändlig, färglos gas med en eterliknande lukt när den ar mycket ren, eller en vitlöksliknade lukt i ovriga fall. Den levereras löst i aceton eller DMF (n,n-dimetylmetanamid). När den forbränns med syre alstrar acetylen den hetaste lågan av alla bränngaser (3 200°C). Acetylen kan brytas ned ögonblickligen vid tryck på mer än 1 bar. Acetylen kan levereras som oupplöslig gas.

Hur bildas acetylen?
Acetylen tillverkas kommersiellt genom en reaktion mellan kalciumkarbid och vatten, och som en biprodukt vid atylentillverkning.

Högsta flamtemperaturen
Acetylen är den bränngas som har den högsta flamhastigheten. Ju snabbare de heta förbränningsgaserna träffar arbetsstycket, desto högre blir den termiska verkningsgraden. Det har särskilt stor betydelse vid uppvärmning av metalliska material med god värmeledningsförmåga, som stål, koppar och aluminium.

Naturligt hög verkningsgrad
Acetylen har en hög verkningsgrad. Den energi som frigörs vid förbränningen, den höga flamtemperaturen och förbränningshastigheten i oxygen-acetylenlågan är direkta följder av acetylenets molekylära struktur. Även vid sönderfall av acetylenmolekylen frigörs energi, i motsats till vad som gäller för andra kolväten. Det är denna energimängd som kallas för bildningsenergi eller entalpi.

Lättare än luft
Acetylen har en mycket värdefull fysikalisk egenskap: dess densitet är 1,095 kg/m3 (vid 15°C och 1 bar) Därmed är acetylen cirka 10% lättare än luft. Om acetylen skulle släppas ut av misstag stiger gasen uppåt och försvinner i atmosfären. Gaser som är tyngre än luft sjunker, och det finns alltid en risk att explosiva blandningar bildas. Den enda kommersiella bränngas som är lättare än acetylen är metan.

Användningsområden
Acetylen används vanligtvis i kombination med oxygen till skär- och svetsmaterial som mjukt kolstål, där standardkvalitet är tillräckligt. Acetylen med låg fosfornivå krävs för hårdlödning eller svetsning med bly. Tillsammans med högren syntetisk luft eller luftgas används gasen som bränsle eller till flamman i atomabsorptionsspektroskopi. Acetylen nyttjas också som råmaterial vid tillverkning av elektriskt ledande plaster, används vid både organisk syntes (laboratoriearbete) och kemisk syntes samt som kolkälla vid molekylär tillverkning av till exempel fullerener som ex sfäriska fullerener och nanorör. Acetylen ingår även som en komponent i kalibreringsgaser för gas- och oljeindustrin samt i kemisk industri. Acetylen brukas också vid vatten-, jord- och livsmedelsforskning och biologisk forskning i laboratorier där känslighet och exakta resultat är viktigt. Vid växtodling förbättrar acetylen bildandet av nya blommor. Acetylen är en av komponenterna i gaser för lungtestning. Acetylen används fortfarande som bränsle i vissa fyrar.

Läs mer om använding av acetylen.