Får jag förvara gas inomhus hemma?

Fråga: Får jag ha gas inomhus i hemmet?

Svar: Ja, men det beror på mängden gas och var i huset gasen är placerad. Du får bara förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk oräknat), mer än 60 liter gasol eller mer än 5 liter acetylen måste du ha tillstånd. Gasolflaskor skall förvaras i väl ventilerat utrymme samt stående för att säkerhetsventilen skall fungera.

Hälsningar AGA